Zašto blog?


Blog je nastao kao izraz potrebe da se sa Vama podele radost učenja i radost podučavanja, koje bi morale biti svojstvene svima onima kojima je društvo poverilo odgovoran zadatak, posao obrazovanja i vaspitanja mladih ljudi.

Blog u momentu nastanka promoviše koncept doživotnog učenja svojstven autoru bloga i elektronskog učenja kao mogućnosti da se podrži doživotno učenje.

Blog će verujem postati mesto mojih susretanja s novim generacijama mladih ljudi koje su rasle uz nove tehnologije i kojima je Internet svakodnevica.

Blog je sredstvo i način da prezentujući različite sadržaje, pa tako i iz oblasti ICT, pošaljemo poruku mladim ljudima da samo dobrotom i znanjem ova zemlja može napred.

Blog ima pečat ličnog, te poput Isidore Sekulić i „Ja imam svoj krug kredom još iz detinjstva – sednem s knjigama u budžak: prav ugao, leđima okrenuta sobi, 90 , i sem otac ili brat da me zovu, ne odzivam se. U sebi odgovorim: dockan je … „Advertisements
Објављено у O blogu. Ознаке: , , . Leave a Comment »

Motivacija za e-učenje

Osećaj autonomije i kontrole procesa učenja je posebno prisutan u e-učenju, gde je sam medij, internet, može se reći, pod kontrolom korisnika. Međutim, dešava se da su kursevi dobro dizajnirani, a da konačni rezultat, postignuće studenata, ne bude na zadovoljavajućem nivou. Uzrok tome možemo potražiti u okviru psiholoških faktora, a najčešći „krivac” za neuspeh kursa je nedovoljna  motivacija. Прочитајте остатак овог уноса »

Објављено у E-učenje. Ознаке: , , . Leave a Comment »

Elektronsko učenje

Kada se učenje odvija isključivo preko mreže, tada se naziva onlajn učenje (online learning). Kada se učenje distribuira mobilnim uređajima kao što su mobiteli, prenosni i džepni računari, tada se učenje naziva mobilno učenje (m-learning). Mobilno učenje i učenje preko mreže su dva podskupa elektronskog učenja i pripadaju učenju na daljinu. Прочитајте остатак овог уноса »

Životna dob i IKT

U svom radu „Digitalni domoroci, digitalni doseljenici“ Prenski govori o kategoriji digitalnih domorodaca koju čine osobe mlađe od 30 godina. One koji nisu rođeni u eri digitalizacije, stariji od 30 godina, ali prihvataju nove tehnologije (ili većinu njenih vidova), Prenski naziva digitalnim doseljenicima.

Današnji nastavnici, kao digitalni doseljenici mogu imati poteškoće u podučavanju mladih generacija.

Kako premostiti jaz? Прочитајте остатак овог уноса »

Објављено у Obrazovanje XXI. Ознаке: , . Leave a Comment »

Društvo znanja

Početkom poslednje decenije  XX veka stvoren je danas važeći koncept razvoja ekonomije i društva tzv. koncept održivog razvoja. Prema tom konceptu brzinu rasta i razvoja nacionalne ekonomije ne određuju prirodni resursi. Brzina kreiranja inovacija i sposobnost jedne privrede da teorijska znanja pretvori u nove tehnologije postaju komparativne prednosti. Pod pojmom nacionalnog bogatstva danas se podrazumeva sposobnost proizvođenja novih znanja, ideja, inovacija i tehnologija, odnosno kreiranje i raspolaganje humanim kapitalom. Umesto prirodnih resursa, plodne zemlje, mineralnih izvora i raspoloživog kapitala primenjeno znanje, obrazovanje i nauka postaju dominantan razvojni resurs. Прочитајте остатак овог уноса »

Doživotno učenje

Doživotno učenje (Life Long Learning) podrazumeva  kontinuirano učenje i usavršavanje, a njegova suština se ogleda u nadogradnji formalnog, neformalnim i informalnim vidom obrazovanja, u objedinjavanju sva tri obrazovna vida. Kontinuirano obrazovanje ima neosporno najvažniju ulogu u obrazovanju odraslih (Bulajić, 2008), koje je u neposrednoj funkciji veće društvene produktivnosti i bržeg i lakšeg zapošljavanja, međutim nije važno samo sa stanovišta mogućnosti zapošljavanja. Osim što učimo da bismo radili, učimo da bismo znali, učimo da bismo znali živeti zajedno i učimo da bismo bili – doživotno učenje je usmereno na sveukupan telesni, duhovni, intelektualni, emocionalni i moralni razvoj pojedinca. Прочитајте остатак овог уноса »

Obrazovanje za XXI vek

„Moramo promeniti mišljenje prema kome je školovanje ograničeno samo na mlađe životno doba. Kako bi i moglo biti u svetu u kome pola stvari koje čovek nauči s 20 godina više nije istinito u njegovoj 40-oj, a pola stvari koje zna s 40 godina nije ni postojalo kad je imao 20?“ (Artur C. Clarke, The View from the Serendip).

Објављено у Obrazovanje XXI. Ознаке: . 4 Comments »